نجوای الهی
61 بازدید
ناشر: دفتر نشر معارف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : فارسی
این کتاب به شرح و ترجمه حدیث موسی می پردازد.حدیث موسی از روایاتی است که در پاکیزگی دل اثری عجیب دارد و گویا مخاطبش یکایکِ ما و شما هستیم. حدیثِ موسی ،کلماتی شیرین و دلنشین از خداوند متعال خطاب به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام است که از جمله روایات طولانی و کثیر النقل در کتب حدیثی شیعه به شمار می رود. این حدیث در بر گیرنده مطالب عمیق عرفانی ، اجتماعی و عقیدتی است و همیشه مورد توجه علما و بزرگان دین بوده و از این رو شروح متعددی بر آن نگاشته شده است. این حدیث در علم درایه ،حدیث قدسی به شمار می رود.حدیث قدسی عبارت است از حدیثی که پیغمبر (یا معصوم)از خداوند متعال اِخبار کند،به این گونه که معنا و مضمون ِ آن بر قلب پیامبر القا می شود و پیامبر با لفظ خود ادا می نماید.بنابراین در الفاظ آن تحدی و اعجاز نیست .به خلاف قرآن که به الفاظی مخصوص وحی شده و تغییر آن به لفظی دیگر جایز نیست و دیگران در آوردن مثل آن عاجزند . با توجه به نقل های متعدد حدیث موسی در کتب روایی شیعه ،متن این حدیث از کتاب شریف روضه کافی انتخاب و تقدیم خوانندگان عزیز می گردد. نوشتار پیش رو به دو بخش تقسیم می شود: 1.متن حدیث و ترجمۀ آن به همراه توضیحات که در پرانتز ذکر شده است.مخاطب این بخش عموم مردم هستند. 2.پاورقی . مخاطب این بخش اساتید معارف و مبلغین گرامی می باشند و به زبان عربی نگارش یافته است. در این بخش به شرحِ متن حدیث با عمق بیشتر، پرداخته شده و در این راه از کتب شرح و لغت بهره مند شده ایم .